Maxcraft


Regulamin usługi itemShop

Aby korzystać z itemShopu oraz dokonywać wpłat należy potwierdzić poniższe warunki:

  • mam więcej niż 13 lat
  • mam świadomość, że jest to składka na utrzymanie serwera Minecraft ID 345906, znajdującego się na koncie o ID:
  • mam świadomość, że nie jest to umowa na zakup usługi ani produktu w rozumieniu: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014
  • mam świadomość, że za wszelkie uzgodnienia oraz dotrzymanie obietnic ustawień na serwerze Minecraft ID 345906, znajdującego się na koncie o ID: , związane z niniejszą składką na utrzymanie serwera, odpowiada osoba, która zarejestrowała rzeczone konto (właściciel serwera)
  • akceptuję regulamin dostawcy usługi hostingu serwerów gier Pukawka.pl, który jest dostępny pod adresem: http://pukawka.pl/regulamin.html
Potwierdzam